ریجکتی پایان راه نیست! ما با داشتن آمار موفقیت 85 % رفع ریجکتی در کنار شما هستیم تا همه حق و حقوق شما محقق شود!

مهم: لطفا” در نطر داشته باشید حداکثر مهلت اقدام برای رفع ریجکتی 60 روز در صورتیکه خارج از کانادا اقدام کرده باشید و حداکثر 15 روز در صورتیکه از داخل کانادا اقدام کرده باشید! لطفا” فرصت را از دست ندهید و فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان با تجربه ما سریعا” اقدامات لازم را انجام دهند.
در صورت رد شدن از زمانهای فوق لطفا” از این فرم خارج شده و مجددا برای ویزا اقدام نمایید و فرم قرارداد با ما را تکمیل و برای دریافت ویزای جدیداز طریق کانون وکلای ما اقدام نمایید! کارشناسان ما با شما تماس حاصل مینمایند!

فقط 60 روز فرصت دارید

فرم رفع ریجکتی

نام و نام خانوادگی(Required)
تاریخ اقدام(Required)
تاریخ ریجکتی(Required)
منظور محاسبه تعداد روزها از تاریخ رفع ریجکتی شما تاکنون
نوع ویزای درخواستی(Required)
کشور سفارت اقدامی
Drop files here or
Max. file size: 256 MB.