فرم محاسبه شانس ویزا شدن​

ویزای دانشجویی کانادا
فرم مشاوره و ارزیابی ویزای دانشجویی شما
ارزیابی ویزای دانش آموزی
فرم مشاوره و ارزیابی ویزای دانش آموزی شما
پناهندگی کانادا
تکمیل فرم اولیه پناهندگی ومشاوره
ارزیابی ویزای توریستی کانادا
فرم مشاوره و ارزیابی ویزای توریستی شما
2

متقاضی گرامی

با تشکر از انتخاب صحیح شما لطفا” جهت انجام ارزیابی اولیه پرونده خود توسط سیستم پردازشی ویزا تراست کانادا، خواهشمندیم یکی از فرمهای فوق را با دقت پر کرده و پس از تکمیل و دریافت امتیاز خود، آن را از طریق واتساپ شرکت به ما ارسال فرمایید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پرونده شما با سرعت بیشتری مورد بررسی و مشاوره قرار گیرد.

در صورتیکه تمایل دارید فقط اطلاعات و درخواست مشاوره خود را برای ما ارسال کنید و نیازی به محاسبه شانس ویزا شدن ندارید  لطفا” از فرم زیر استفاده نمایید

ویزای کانادا
تکمیل فرم مشاوره