1

فرم ارزیابی ویزای دانش آموزی

متقاضی گرامی با تشکر از انتخاب صحیح شما لطفا" جهت انجام ارزیابی اولیه پرونده خود توسط سیستم پردازشی ویزا تراست کانادا، خواهشمندیم فرم زیر را پر کرده و امتیاز و شرائط خود را از سیستم دریافت نمایید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پرونده شما با سرعت بیشتری مورد بررسی و مشاوره قرار گیرد. مدت زمان مصرفی برای تکمیل فرم یک دقیقه!

دارایی غیر منقول والدین :(Required)
دارایی نقدی(Required)
مقطع تحصیلی :(Required)
آیا تاکنون برای ویزای کانادا اقدام کرده اید:
آیا تاکنون ریجکتی ویزای کانادا داشته اید :