1
ارزیابی جاب آفر کانادا
نام و نام خانوادگی(Required)
وضعیت تاهل*(Required)
لیست کشورهای شینگن که در ده سال آخر مسافرت کرده اید
نام کشور
سال مسافرت
 
سوابق کاری 10 سال گذشته
عنوان شغلی
سابقه کار
 
برای اضافه کردن سوابق کاری از دکمه + استفاده کنید.
سوابق مدیریتی 10 سال گذشته
عنوان شغلی
سابقه کار
 
برای اضافه کردن سوابق کاری از دکمه + استفاده کنید.
سطح زبان انگلیسی*(Required)
مدرک زبان انگلیسی*(Required)
سطح زبان فرانسه*(Required)
مدرک زبان فرانسه*(Required)
آیا تاکنون برای ویزای کانادا اقدام کرده اید(Required)
آیا تاکنون ریجکتی ویزای کانادا داشته اید(Required)
YYYY slash MM slash DD